Daftar Susunan Timnas AMIN: Surya Paloh Jadi Dewan Pembina, Eks Ketua MK Jabat Ketua Dewan Pakar

Surya Paloh menjabat sebagai Dewan Pembina dalam struktur Timnas AMIN. Lalu eks Ketua MK menjadi Ketua Dewan Pakar.