Strategi Mendag Zulhas Angkat Harga Tandan Buah Segar Sawit

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyusun strategi baru untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.