Kehidupan yang Tidak Bernilai Begini Penjelasanya Dalam Al-Quran

KEHIDUPAN yang tak bernilai adalah kehidupan hamba tanpa beribadah kepada Allah, tanpa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.